Radomianie dla Demokracji

Radomski, oddolny Ruch Społeczny "Radomianie dla Demokracji", powstaje w porozumieniu z obywatelami naszego miasta, organizacjami społecznymi i innymi ruchami społecznymi w celu obrony demokratycznych praw obywatelskich.
www.radomianiedlademokracji.radom.pl

Cele Stowarzyszenia

Propagowanie wartości demokratycznych i postaw obywatelskich w lokalnym społeczeństwie.
Propagowanie treści historycznych i patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
Propagowanie wśród lokalnego społeczeństwa tematyki praw człowieka, swobód obywatelskich i społeczno-prawnych.
Propagowanie regionu radomskiego.

Demokracja

Równość

Wolność

Konstytucja

Jeśli masz pytania na temat wyborów samorządowych.

Skontaktuj się z nami, nasz adres e-mail: dyskusja@wybory2018.radom.pl, nasz telefon: 798 900 563